Klaar voor gebruik

WSNS Dossier

WSNS Dossier is een online applicatie die u helpt bij het gestructureerd vastleggen van de stappen op weg naar Passend Onderwijs in het kader van WSNS. Bij de begeleiding van een kind naar Passend Onderwijs bent u afhankelijk van de kennis van vele schakels in de keten van kindzorg. WSNS Dossier helpt u bij het uitvoeren en vastleggen van alle dagelijkse taken in het kader van verslaglegging rond een kind.

De administratieve rompslomp rondom het begeleiden van een kind naar passend onderwijs zorgt in veel gevallen voor risico’s op gebied van kwaliteit, zorgvuldigheid, efficiëntie, controle, snelheid en kosten. WSNS Dossier biedt aan instellingen voor WSNS de mogelijkheid om in één geïntegreerd systeem de gehele informatie-uitwisseling en dossiervorming van aanmelding tot en met advies online te stroomlijnen.

WSNS Dossier is de afgelopen jaren ontwikkeld in samenwerking met Steunpunt Onderwijszorg Enschede (SPOE), waar het Digitaal Dossier sinds begin 2010 intensief gebruikt wordt. Het geleerde hebben we in de praktijk gebracht, waardoor WSNS Dossier nu klaar is om ook aan u voor gebruik aan te bieden.