Voordelen


WSNS Dossier is het centrale informatiesysteem waarin alle betrokkenen bij een dossier binnen uw regio toegang hebben tot die informatie en functionaliteit die zij nodig hebben. of specifiek voor hen van belang is. WSNS Dossier biedt u grip op de processen die in de keten moeten plaatsvinden voor een goede begeleiding. De voordelen die u zult ervaren bevinden zich op de volgende vlakken:

  • Integriteit van gegevens
  • Kwaliteit, zorgvuldigheid, snelheid en efficiëntie
  • Controle
  • Kostenbesparing

Integriteit van gegevens

Digitale informatie rondom een leerling wordt veelal lokaal opgeslagen. Daardoor is uitwisseling met externe partijen zoals orthopedagogen, Collegiaal Consulenten en andere betrokkenen vaak alleen mogelijk door de documenten af te drukken en via de post te verzenden, via een extern opslagmedium te overhandigen of per e-mail te sturen.

Papieren dossiers en formulieren kunnen zoekraken of op de verkeerde plek belanden. E-mail is een geschikt medium om de informatie digitaal te behouden, maar zeker niet optimaal beveiligd.

Het WSNS Dossier werkt met autorisatie van gebruikers, zodat alleen de betrokkenen toegang hebben tot de vaak gevoelige gegevens of de gegevens die alleen voor die specialist van belang zijn.

Kwaliteit, zorgvuldigheid, snelheid en efficiëntie

Binnen WSNS Dossier is het dossier met alle relevante documenten en de fase waarin het dossier verkeert altijd online, dus real-time beschikbaar. Als een aanmelding voltooid is, volgt er een automatisch gegenereerd e-mailsignaal naar de verantwoordelijke voor de volgende fase. Tevens krijgt u als WSNS zelf ook deze melding, zodat u telkens op de hoogte bent van veranderingen binnen de leerlingdossiers.

Controle

De genoemde taaktoewijzing en notificatie zijn opgenomen in een werkstroom, zodat vastgelegde processen en procedures automatisch bewaakt worden. Eliminatie van handmatig ingevulde gegevens heeft als voordeel dat de foutkans drastisch afneemt.

U krijgt grip op de kwaliteit van uw dienstverlening doordat vastlegging van gegevens in iedere fase online gebeurt. WSNS Dossier helpt u om efficiënter te werken. Immers: de begeleider of behandelaar met het juiste rechtenniveau heeft steeds online, real-time inzicht in de status van een dossier. De toewijzing van taken gebeurt geheel automatisch en onmiddellijk nadat een voorgaande fase is afgerond. Het handmatig invullen van formulieren en deze in veelvoud kopiëren is niet meer nodig. U bent niet meer afhankelijk van de postbezorging voor het op de juiste wijze overkomen van de informatie bij de overige betrokkenen.

Verplichte invoer van gegevens voorkomt dat met onvolledige dossiers wordt gewerkt, en zodra een fase voltooid is, krijgt de volgende in lijn een signaal dat deze het dossier nu in behandeling mag nemen. Formulieren zijn altijd beschikbaar en kunnen dus niet meer zoekraken. Online inzicht in het dossier houdt ook in dat de kwaliteit van een dossier daadwerkelijk bewezen kan worden.

Kostenbesparing

Bespaar op de kosten door inzet van WSNS Dossier. U begeleidt het kind sneller en efficiënter naar passend onderwijs. Met WSNS Dossier hoeft u veel minder gegevens keer op keer over te nemen. Een belangrijk aspect dat vaak vergeten wordt: Door het gebruik van WSNS Dossier zult u drastisch besparen op kopieer- en portokosten.